Sturen en borgen van persoonlijke ontwikkeling
Klik Hier
LeerpleinOmgevingsrecht
Klik Hier
Een leven lang leren en ontwikkelen
Klik Hier

Wat doet het KennisCentrum VTH?

Helpen bij het vaststellen van (persoonlijke) doelen

Wat werkt voor jou? Wat is jouw doel? Hoe professioneel wil je zijn en waar wil je professioneel in zijn? Voordat je aan het verbeteren van je deskundigheid begint, moeten eerst deze vragen beantwoord worden. Natuurlijk hebben deze vragen ook een organisatorische component. Wat is er nodig voor de organisatie? Wat zijn je doelen als organisatie met de deskundigheid van medewerkers? Dit zijn vragen die wij graag helpen beantwoorden. Sterker nog, wij zullen deze vragen stellen als je bij ons aanklopt.

Inzicht geven in de deskundigheid van VTH-professionals

Werken aan je deskundigheid begint bij het vaststellen van een doel. Als je je doel hebt bepaald volgt de volgende logische stap, het bepalen van de status van je deskundigheid op dit moment. Hoe deskundig ben je eigenlijk al? Wij valideren je kennis, kunde en ervaring en helpen je zo bij het beantwoorden van die vraag. Dat doen we bijvoorbeeld met een EVP- of EVC-traject. Daarbij krijg je ook meteen antwoord op de vraag: Wat zijn mijn blinde vlekken en waar kan ik nog in ontwikkelen? Hiermee kun je een plan maken voor je verdere ontwikkeling.

Sturen en borgen van persoonlijke ontwikkeling

Inzicht in je deskundigheid is mooi, inzicht in je ontwikkelpunten is misschien nog wel mooier. Maar wat heb jij nodig om je verder te ontwikkelen? Onze ontwikkelcoaches helpen je bij het vinden van de voor jou meest geschikte weg. Ons LeerpleinOmgevingsrecht ondersteunt daarbij en bevat bovendien de mogelijkheid om deze ontwikkeling te sturen en te borgen. Jouw organisatie kan gebruik maken van de RobuustheidsMonitor om de ontwikkeling van jou en je collega’s te volgen.

LeerpleinOmgevingsrecht

Speciaal voor jou als VTH-professional hebben wij het LeerpleinOmgevingsrecht ontwikkeld. Hiermee helpen we je om inzicht te krijgen in je deskundigheid. Voor omgevingsdiensten en gemeenten bestaat er ook de mogelijkheid om de deskundigheid te monitoren. Dit helpt bij een snelle en correcte rapportage over de robuustheid van de organisatie en het voldoen aan de KwaliteitsCriteria. Speciaal hiervoor hebben wij de RobuustheidsMonitor ontwikkeld. Het LeerpleinOmgevingsrecht kan je daarnaast helpen met het vormgeven van je persoonlijke ontwikkeling en het onderhouden van je kennis.

Meer informatie over het LeerpleinOmgevingsrecht vind je in dit informatieblad.

Talent- en competentiemanagement

Op dit moment is de vraag naar VTH-professionals groter dan het aanbod. Boeien en binden van medewerkers is daarom belangrijker dan ooit. Het ondersteunen van de persoonlijke ontwikkeling is daarin een belangrijke factor. Talent- en competentieontwikkeling zijn dan handige hulpmiddelen. Daarnaast wil je als manager natuurlijk grip houden op die ontwikkeling en wil je hier in het kader van strategische personeelsplanning ook op kunnen sturen. Wij helpen met het formuleren van de doelen, het maken van plannen en het monitoren en borgen van de ontwikkeling met behulp van het LeerpleinOmgevingsrecht. Voor competentie- en talentmanagement maken wij gebruik van de volgende competentieframeworks:

 

Met behulp van de 360 graden feedback module helpen we je met het inzicht krijgen in de competenties van medewerkers. De maatwerkframeworks zijn bedoeld voor organisaties die een afwijkend competentieprofiel willen toepassen.

Een leven lang leren en ontwikkelen

Als je je ontwikkeldoelen hebt bereikt is het natuurlijk wel handig om je kennis en vaardigheden te onderhouden. De wereld is continu in verandering. Wet- en regelgeving verandert en nieuwe technieken en technologieën maken het noodzakelijk om te blijven investeren in het verwerven van kennis en ervaring. Ook kennis en vaardigheden waar we niet vaak een beroep op doen vragen om onderhoud. De overheid steunt dit met diverse subsidies zoals de SLIM subsidie. Deze subsidie sluit overigens naadloos aan bij de activiteiten van het KennisCentrum. Wil je meer weten over deze subsidie? Download hier extra informatie.

ProgrammaCertificering en traineeships

Onze klanten vragen ons nog regelmatig of de cursus of opleiding die ze willen gaan volgen wel voldoet aan de KwaliteitsCriteria. Anderzijds vragen opleiders en detacheerders of hun cursus, opleiding of traineeship wel matcht met de KwaliteitsCriteria. Er zijn opleiders die zelf het stempel ‘voldoet aan de KwaliteitsCriteria’ op hun cursussen en opleidingen drukken. Met ProgrammaCertificering bieden wij opleiders aan om hun cursussen en opleidingen te voorzien van het stempel ‘onafhankelijk getoetst aan de KwaliteitsCriteria VTH’. Dat biedt deelnemers een nog grotere zekerheid. Speciaal voor traineeships bieden wij de mogelijkheid aan om het traject af te sluiten met een EVP-traject zodat eenduidig en onafhankelijk is vastgelegd wat de waarde is van het traineeship.
Meer informatie over ProgrammaCertificering vind je in dit informatieblad. Meer informatie over onze ondersteuning voor traineeships vind je hier.

EVP/EVC-trajecten

Bij het valideren van kennis en kunde vallen al snel de termen EVP en EVC. EVP staat voor ErvaringsPorfiel en is de verkorte versie van EVC. EVC staat voor ErvaringsCertificaat of Erkenning Verworven Competenties. Beide instrumenten (EVP en EVC) zijn ontwikkeld om op een gestructureerde manier jouw kennis en kunde te valideren. Zo stellen we de status van je deskundigheid vast. Logisch dat we deze instrumenten inzetten voor het verwerven van inzicht in jouw deskundigheid. Voer je al jaren activiteiten uit op een hbo-niveau maar beschik je niet over een hbo-diploma, dan adviseren wij je om een EVC-traject te doen. Als je dit met goed gevolg afrond ontvang je namelijk een landelijk erkend bewijs van vakbekwaamheid.

Wil je meer weten over EVP? Download hier de aanvullende informatie. Meer informatie over EVC vind je hier.

360 graden feedback

Wil je meer weten over je sterke en zwakke kanten, over je vaardigheden en competenties die je beheerst en welke je nog kunt ontwikkelen? Dan is de 360 graden feedback scan een goede optie. Met dit instrument krijg je inzicht in de competenties en vaardigheden waarin je kunt groeien en welke competenties en vaardigheden je mag koesteren. Een handig instrument om nu al te kijken naar de competenties die straks bij de invoering van de Omgevingswet meer centraal komt te staan. De 360 graden feedback kan in het LeerpleinOmgevingsrecht worden uitgevoerd.